Fruering
Kirken panorama

Velkommen!

Fruering by og Borgerforening byder velkommen til vores hjemmeside. Her kan du finde information om hvad der sker i byen, borgerforeningen, udlejning af forsamlingshuset og andre praktiske informationer. Du kan også læse lidt om byens historie og melde dig ind i borgerforeningen.

Byens Historie

frueringL.jpeg

Byen ligger højt i landskabet med udsigt til gravhøje og Skanderborg sø. Kirken er bygget i midten af det 11. århundrede. Den første præst er nævnt 1311 og hed Tynne. Præstegården er bygget i 1853 og renoveret flere gange og meget i 1953. Avlsbygningerne blev revet ned i 1960. Den nye gård med forpagterbolig blev bygget samtidig 1960. Den nye kontorbygning, med toilet og kapel, der ligger ved kirken, blev bygget 1999.

Ring hed byen, senere Fruering, den er nævnt første gang 1587 (på skrift). Fruering er i dag en hyggelig landsby med ca. 150 husstande og 350-400 indbyggere. Det gamle Fruering ligger oppe omkring kirken. I 1968 blev Sønderbækparken i den vestlige del af byen bygget og i 2018 flyttede de første ind i den nyeste bydel - "Fruering Skovmark".

Vi har førhen haft både Smed og Købmand. Smeden lukkede omkring 1950-1955. Købmanden lukkede den 17. september 1983. Det blev senere prøvet i fællesskab, at åbne en købmandsbutik eller kiosk, men det lykkedes ikke.

Vi har forsamlingshuset som blev bygget 1926. I 1953 blev der tilbygget garderobe og WC. Forsamlingshuset har altid været samlingssted for byens borgere. Igennem årene er der arrangeret mange fester. En sports og ungdomsforening har der været førhen. Der er spillet dilettant, danset folkedans m.m. og en ungdomsklub har der også været. I dag bruges forsamlingshuset af alle byens borgere til både private arrangementer men også som samlingspunkt for de traditionelle arrangementer.

I 1972 blev Borgerforeningen stiftet og der blev lagt centralvarme ind og køkkenet renoveret. Senere er køkkenet igen blev renoveret med nye hårdhvidevare og fremstår i dag som et moderne industri køkken.

Hvor forsamlingshusets parkeringsplads er i dag, var der førhen en dam, senere legeplads og fodboldbane. Omkring 1985 blev den nuværende legeplads anlagt bag ved vandværket. Parkeringspladsen overfor forsamlingshuset blev i 2020 renoveret igennem "Landsbypuljen".

Vi har et rigtig godt vandværk som forsyner byens borger med fint drikkevand. Det første vandværk blev bygget i 1914, endnu en bygning kom til i 1943 og senest i 2018 blev byens nye vandværk opført for at kunne forsyne de nye huse ifbm udstykning til Fruering Skovmark. Vandværket drives som en selvstændig forening men den årlige generalforsamling afholdes sammen med borgerforeningens.

Tekst af Kirsten, Bertha og Mads

web_front_slideshow01.jpg

Anebjerg

Skanderborg Kommune er igang med opførslen af en ny bydel kaldet Anebjerg. Den er tiltænkt at ligge mellem Højvangen og Stilling-Gram og man regner med at kunne få plads til ca. 900 nye boliger i området. De rødlige områder på billedet herunder er de nye boligområder. Tallene angiver rækkefølgen af etableringen af den planlagte udbygning. Bemærk at 3'erne grænser op til Vestermøllevej og Frueringvej – nye boligområder tættest på Fruering er altså sidst i planen:

anebjerg_raekkefoelgeplan.jpg

Skovrejsning

Samtidig med planlægningen af bydelen Anebjerg, arbejder Skanderborg Kommune også med at anlægge Anebjerg Skov – en skovrejsning i Anebjerg-området, som kommer til at udgøre et nyt skov- og naturområde.

Kortet herunder, som er bilag 1 til Samarbejdsaftalen om skovrejsning 27. juni 2007, viser skovrejsningsområdet på i alt ca. 325 ha indrammet af hvide prikker:

skovrejsning_omraade_kort-til-samarbejdsaftalen-20jun07_small.jpg

Illustration, helhedsplan for Anebjerg:

skovrejsning.jpg